Επικοινωνία | Login | GREN

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΣΤΡΑΤΖΟΠΡΕΣΑ

Ολοκληρωμένη & αυτοματοποιημένη γκάμα διεργασιών

Οι δραστηριότητες της εταιρίας είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις διαμορφώσεις στραντζόπρεσας και πρέσας.

Το 2010 εξοπλίστηκε με την μεγαλύτερη για τα δεδομένα του ανταγωνισμού υδραυλικής στρατζόπρεσας μήκους 15m και 1200tons δύναμης. Στην κατοχή της υπάρχει επίσης υδραυλική πρέσα μήκους 7m και δύναμης 600tons  καθώς και μικρή υδραυλική στραντζόπρεσα μήκους 3m και δύναμης 135tons.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

  • Μήκος διαμόρφωσης έως 15m
  • Ικανότητα πρεσαρίσματος στράντζας έως 1200tons

Παράδοση των κατεργασμένων προϊόντων από τα μεταφορικά μέσα της εταιρίας.