Επικοινωνία | Login | GREN

ΚΟΠΗ ΜΕ OXY-PLASMA

Ολοκληρωμένη & αυτοματοποιημένη γκάμα διεργασιών

Η εταιρία διαθέτει  παντογράφο CNC του οίκου SAF όχι μόνο για τις κατασκευαστικές της ανάγκες αλλά και για την χρήση κοπής ελασμάτων και φλαντζών κατά παραγγελία του πελάτη, σε συνάρτηση πάντα με το ενσωματωμένο τμήμα της, εμπορία χαλυβουργικών προϊόντων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

  • Ικανότητα κοπής Οξυγόνου έως 100mm
  • Ικανότητα κοπής Plasma έως 15mm
  • Μήκος κοπής έως 12m

Παράδοση των κατεργασμένων προϊόντων από τα μεταφορικά μέσα της εταιρίας.