Επικοινωνία | Login | GREN

ΚΟΠΗ ΜΕ ΨΑΛΙΔΙΑ

Ολοκληρωμένη & αυτοματοποιημένη γκάμα διεργασιών

Η εταιρία διαθέτει δύο μηχανικά ψαλίδια κοπής λαμαρινών εναλλακτικά του παντογράφου για καθαρότερες και πιο γρήγορες κοπές. Με αυτό τον αποφεύγεται η θερμή κοπή με τις γνωστές παραμορφώσεις για φύλλα λαμαρινών στο εμπόριο και τις κατασκευές.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

  • Ικανότητα κοπής έως 10mm &15mm
  • Μήκος κοπής έως 3m & 5m

Παράδοση των κατεργασμένων προϊόντων από τα μεταφορικά μέσα της εταιρίας.