Επικοινωνία | Login | GREN
Complete range
ΚΟΠΗ ΜΕ OXY-PLASMA
  • Ικανότητα κοπής παντογράφου Οξυγόνου έως 100mm
  • Ικανότητα κοπής παντογράφου Plasma έως 40mm
  • Μήκος κοπής έως 12m
ΚΟΠΗ ΜΕ ΨΑΛΙΔΙΑ
  • Ικανότητα κοπής έως 10mm &15mm
  • Μήκος κοπής έως 3m & 5m
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΣΤΡΑΤΖΟΠΡΕΣΑ
  • Μήκος διαμόρφωσης έως 15m
  • Ικανότητα πρεσαρίσματος στράντζας έως 1200tons