Επικοινωνία | Login | GREN
Complete range
ΙΣΤΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
 • Μονοκόμματοι ιστοί έως και 15m με μία μόνο ραφή συγκόλλησης
 • Κατασκευή ιστών σύμφωνα με τα εγχώρια πρότυπα ΥΠΕΧΩΔΕ καθώς και ευρωπαϊκά με βάση το ΕΝ40-5
 • Όλα τα προϊόντα παραδίδονται γαλβανισμένα ή βαμμένα ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε έργου
AST 30
ΠΥΛΩΝΕΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ
 • Πλήρης αυτοματοποίηση διεργασιών
AST 80-100-122
ΠΥΛΩΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 • Μεγάλη στιβαρότητα πλαισίου σε ανέμους και συγκρούσεις οχημάτων
 • Μη εύφλεκτος πυλώνας σε αντίθεση με τους ξύλινους
 • Επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ για μεγάλη διάρκεια ζωής
 • Εύκολη εγκατάσταση και καλαίσθητο αποτέλεσμα
ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 • Μονοκόμματοι ιστοί έως και 15m με μία μόνο ραφή συγκόλλησης
 • Όλα τα προϊόντα παραδίδονται γαλβανισμένα ή βαμμένα ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε έργου
ΠΥΛΩΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΕΝΩΝ
 • Πλήρης αυτοματοποίηση διεργασιών
 • Κατασκευή πυλώνων σύμφωνα με τις εκάστοτε μελέτες του ΕΡΓΟΣΕ
 • Όλα τα προϊόντα παραδίδονται γαλβανισμένα ή βαμμένα ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε έργου