Επικοινωνία | Login | GREN

ΠΥΛΩΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΕΝΩΝ

Ολοκληρωμένη & αυτοματοποιημένη γκάμα διεργασιών

Η ΤΕΧΝΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΠΕ δραστηριοποιείται επίσης στην κατασκευή πυλώνων ηλεκτροκίνησης τρένων.

Ανάλογα με την απαιτούμενη κατασκευή επιλέγονται και οι καταλληλότερες διεργασίες διαμόρφωσης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

  • Πλήρης αυτοματοποίηση διεργασιών
  • Κατασκευή πυλώνων σύμφωνα με τις εκάστοτε μελέτες του ΕΡΓΟΣΕ
  • Όλα τα προϊόντα παραδίδονται γαλβανισμένα ή βαμμένα ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε έργου

Παράδοση των κατεργασμένων προϊόντων στον τόπο του έργου από τα μεταφορικά μέσα της εταιρίας.