Επικοινωνία | Login | GREN

ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ολοκληρωμένη & αυτοματοποιημένη γκάμα διεργασιών

Ο εξοπλισμός της εταιρίας είναι κατάλληλος για την κατασκευή πολύγωνων, καθώς και δικτυωτού τύπου πυλώνων τηλεπικοινωνιών. Οι λαμαρίνες διαμορφώνονται πολυγωνικά από 2-4 μισοφέγγαρα και στην συνέχεια συγκολλούνται κατά μήκος με αυτόματες μηχανές σύρματος MIG.

Ανάλογα με την απαιτούμενη διάμετρο επιλέγονται και οι καταλληλότερες διεργασίες διαμόρφωσης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

  • Μονοκόμματοι ιστοί έως και 15m με μία μόνο ραφή συγκόλλησης
  • Όλα τα προϊόντα παραδίδονται γαλβανισμένα ή βαμμένα ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε έργου

Παράδοση των κατεργασμένων προϊόντων στον τόπο του έργου από τα μεταφορικά μέσα της εταιρίας.