Επικοινωνία | Login | GREN
Endforming machines
HEA ΠΛΑΚΑ
 • Πλήρης αυτοματοποίηση διεργασιών
 • Διαμόρφωση από ΗΕΑ 80 έως ΗΕΑ 1000
 • Διαμόρφωση πολλαπλών ακτινών-κύκλων
 • Διαμόρφωση μικρότερης ακτίνας έως και 1,5m
AST 30
HEA ΚΟΝΤΡΑ
 • Πλήρης αυτοματοποίηση διεργασιών
 • Διαμόρφωση από ΗΕΒ 80 έως ΗΕΒ 1000
 • Διαμόρφωση μικρότερης ακτίνας έως και 0,85m
AST 80-100-122
HEB ΠΛΑΚΑ
 • Πλήρης αυτοματοποίηση διεργασιών
 • Διαμόρφωση από ΗΕΒ 80 έως ΗΕΒ 1000
 • Διαμόρφωση πολλαπλών ακτινών-κύκλων
TUBE FORM with rotary table
HEB ΚΟΝΤΡΑ
 • Διαμόρφωση πολλαπλών ακτινών-κύκλων
 • Διαμόρφωση μικρότερης ακτίνας έως και 0,85m
IPE ΠΛΑΚΑ
 • Πλήρης αυτοματοποίηση διεργασιών
IPE ΚΟΝΤΡΑ
 • Πλήρης αυτοματοποίηση διεργασιών
IPN ΠΛΑΚΑ
 • Πλήρης αυτοματοποίηση διεργασιών
IPN ΚΟΝΤΡΑ
 • Πλήρης αυτοματοποίηση διεργασιών