Επικοινωνία | Login | GREN
Endforming machines
HEA ΠΛΑΚΑ
  • Πλήρης αυτοματοποίηση διεργασιών
  • Διαμόρφωση από ΗΕΑ 80 έως ΗΕΑ 1000
  • Διαμόρφωση πολλαπλών ακτινών-κύκλων
  • Διαμόρφωση μικρότερης ακτίνας έως και 1,5m
AST 30
HEA ΚΟΝΤΡΑ
  • Πλήρης αυτοματοποίηση διεργασιών
  • Διαμόρφωση από ΗΕΒ 80 έως ΗΕΒ 1000
  • Διαμόρφωση μικρότερης ακτίνας έως και 0,85m
AST 80-100-122
HEB ΠΛΑΚΑ
  • Πλήρης αυτοματοποίηση διεργασιών
  • Διαμόρφωση από ΗΕΒ 80 έως ΗΕΒ 1000
  • Διαμόρφωση πολλαπλών ακτινών-κύκλων
TUBE FORM with rotary table
HEB ΚΟΝΤΡΑ
  • Διαμόρφωση πολλαπλών ακτινών-κύκλων
  • Διαμόρφωση μικρότερης ακτίνας έως και 0,85m
IPE ΠΛΑΚΑ
  • Πλήρης αυτοματοποίηση διεργασιών
IPE ΚΟΝΤΡΑ
  • Πλήρης αυτοματοποίηση διεργασιών
IPN ΠΛΑΚΑ
  • Πλήρης αυτοματοποίηση διεργασιών
IPN ΚΟΝΤΡΑ
  • Πλήρης αυτοματοποίηση διεργασιών