Επικοινωνία | Login | GREN
Measure

Η διαμόρφωση δοκών παντός τύπου είναι μια αυτοματοποιημένη διαδικασία ψυχρής διαμόρφωσης. Οι δοκοί διαμορφώνονται με ακρίβεια στην επιθυμητή ακτίνα του σχεδίου. Επίσης μια καινοτομία της εταιρίας για ειδικές κατασκευές είναι η δυνατότητα διαμόρφωσης δοκών με πολλαπλές ακτίνες.

Ανάλογα με την απαιτούμενη ακτίνα επιλέγονται και οι καταλληλότερες διεργασίες διαμόρφωσης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

  • Πλήρης αυτοματοποίηση διεργασιών
  • Διαμόρφωση δοκών από ΗΕΑ,ΗΕΒ,IPE,IPN 80 έως HEA,HEB,IPE,IPN 1000
  • Διαμόρφωση πολλαπλών ακτινών-κύκλων
  • Διαμόρφωση μικρότερης ακτίνας έως και 0,85m

Παράδοση των κατεργασμένων προϊόντων από τα μεταφορικά μέσα της εταιρίας.

 

HEA

ΗΕΑ Πλάκα

Ροπή

Βάρη

Ελάχιστο ράδιο (r)ακτίνας

Φύρα πρόκαμψης

mm

cm3

kg/m

mm

mm

 

 

 

 

 

100

73

16.7

500

450

120

106

19.9

550

450

140

155

24.7

600

800

160

220

30.4

750

800

180

294

35.5

850

800

200

389

42.3

1000

1000

220

515

50.5

1500

1000

240

675

60.3

2000

1000

260

836

68.2

2500

1000

280

1010

76.4

3000

1000

300

1260

88.3

3250

1300

320

1480

97.6

3500

1300

340

1680

105

3750

1300

360

1890

112

3750

1300

400

2310

125

4000

1300

450

2900

140

4000

1300

500

3550

155

6000

1300

550

4150

166

7000

1300

600

4790

178

7500

1300

650

5470

190

7500

1300

700

6240

204

-

-

800

7680

224

-

-

900

9480

252

-

-

1000

11190

272

-

-

 

HEA

ΗΕΑ Κόντρα

Ροπή

Βάρη

Ελάχιστο ράδιο (r)ακτίνας

Φύρα πρόκαμψης

mm

cm3

kg/m

mm

mm

 

 

 

 

 

100

27

16.7

450

450

120

38

19.9

500

450

140

56

24.7

600

450

160

77

30.4

700

800

180

103

35.5

800

800

200

134

42.3

900

800

220

178

50.5

1000

800

240

231

60.3

1100

1000

260

282

68.2

1150

1000

280

340

76.4

1200

1000

300

421

88.3

1200

1000

320

466

97.6

1300

1000

340

496

105

1400

1000

360

526

112

1450

1000

400

571

125

1450

1300

450

631

140

1500

1300

500

691

155

1500

1300

550

721

166

1500

1300

600

751

178

1500

1300

650

782

190

1500

1300

700

812

204

1500

1300

800

843

224

1500

1300

900

903

252

1500

1300

1000

934

272

1500

1300