Επικοινωνία | Login | GREN
Measure

Η διαμόρφωση δοκών παντός τύπου είναι μια αυτοματοποιημένη διαδικασία ψυχρής διαμόρφωσης. Οι δοκοί διαμορφώνονται με ακρίβεια στην επιθυμητή ακτίνα του σχεδίου. Επίσης μια καινοτομία της εταιρίας για ειδικές κατασκευές είναι η δυνατότητα διαμόρφωσης δοκών με πολλαπλές ακτίνες.

Ανάλογα με την απαιτούμενη ακτίνα επιλέγονται και οι καταλληλότερες διεργασίες διαμόρφωσης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

  • Πλήρης αυτοματοποίηση διεργασιών
  • Διαμόρφωση δοκών από ΗΕΑ,ΗΕΒ,IPE,IPN 80 έως HEA,HEB,IPE,IPN 1000
  • Διαμόρφωση πολλαπλών ακτινών-κύκλων
  • Διαμόρφωση μικρότερης ακτίνας έως και 0,85m

Παράδοση των κατεργασμένων προϊόντων από τα μεταφορικά μέσα της εταιρίας.

 

ΗΕΒ

ΗΕΒ Πλάκα

Ροπή

Βάρη

Ελάχιστο ράδιο (r)ακτίνας

Φύρα πρόκαμψης

mm

cm3

kg/m

mm

mm

 

 

 

 

 

100

90

20.4

550

450

120

144

26.7

700

450

140

216

33.7

800

800

160

311

42.6

1000

800

180

426

51.2

1150

800

200

570

61.3

1250

1000

220

736

71.5

1250

1000

240

938

83.2

1250

1000

260

1150

93

1500

1000

280

1380

103

2000

1000

300

1680

117

2500

1300

320

1930

127

3000

1300

340

2160

134

3500

1300

360

2400

142

4000

1300

400

2880

155

4500

1300

450

3550

171

5000

1300

500

4290

187

6000

1300

550

4970

199

7000

1300

600

5700

212

-

-

650

6480

225

-

-

700

7340

241

-

-

800

8980

262

-

-

900

10980

291

-

-

1000

12890

314

-

-

 

ΗΕΒ

ΗΕΒ Κόντρα

Ροπή

Βάρη

Ελάχιστο ράδιο (r) ακτίνας

Φύρα πρόκαμψης

mm

cm3

kg/m

mm

mm

 

 

 

 

 

100

33

20.4

400

450

120

53

26.7

450

450

140

79

33.7

500

800

160

111

42.6

500

800

180

151

51.2

600

800

200

200

61.3

700

800

220

258

71.5

800

1000

240

327

83.2

900

1000

260

395

93

900

1000

280

471

103

1000

1000

300

571

117

1200

1000

320

616

127

1200

1000

340

646

134

1200

1000

360

676

142

1200

1000

400

721

155

1200

1000

450

781

171

1200

1300

500

842

187

1200

1300

550

872

199

1200

1300

600

902

212

1200

1300

650

932

225

1200

1300

700

963

241

1200

1300

800

994

262

1200

1300

900

1050

291

1200

1300

1000

1090

314

1200

1300