Επικοινωνία | Login | GREN
Measure

Η διαμόρφωση δοκών παντός τύπου είναι μια αυτοματοποιημένη διαδικασία ψυχρής διαμόρφωσης. Οι δοκοί διαμορφώνονται με ακρίβεια στην επιθυμητή ακτίνα του σχεδίου. Επίσης μια καινοτομία της εταιρίας για ειδικές κατασκευές είναι η δυνατότητα διαμόρφωσης δοκών με πολλαπλές ακτίνες.

Ανάλογα με την απαιτούμενη ακτίνα επιλέγονται και οι καταλληλότερες διεργασίες διαμόρφωσης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

  • Πλήρης αυτοματοποίηση διεργασιών
  • Διαμόρφωση δοκών από ΗΕΑ,ΗΕΒ,IPE,IPN 80 έως HEA,HEB,IPE,IPN 1000
  • Διαμόρφωση πολλαπλών ακτινών-κύκλων
  • Διαμόρφωση μικρότερης ακτίνας έως και 0,85m

Παράδοση των κατεργασμένων προϊόντων από τα μεταφορικά μέσα της εταιρίας.

 

IPΝ

IPΝ Πλάκα

Ροπή

Βάρη

Ελάχιστο ράδιο (r) ακτίνας

Φύρα πρόκαμψης

mm

cm3

kg/m

mm

mm

 

 

 

 

 

80

19.5

5.95

300

350

100

34.2

8.32

400

450

120

54.7

11.2

500

450

140

81.9

14.4

600

800

160

117

17.9

750

800

180

161

21.9

900

800

200

214

26.3

1000

800

220

278

31.1

1250

1000

240

354

36.2

1750

1000

260

442

41.9

1750

1000

280

542

48

2000

1000

300

653

54.2

2250

1000

320

782

61.1

2500

1300

340

923

68.1

2750

1300

360

1090

76.2

3000

1300

380

1260

84

3250

1300

400

1460

92.6

3500

1300

425

1740

104

4000

1300

450

2040

115

5000

1300

475

2380

128

6000

1300

500

2750

141

6500

1300

550

3610

167

7000

1300

600

4630

199

7500

1300

 

IPΝ

IPΝ Κόντρα

Ροπή

Βάρη

Ελάχιστο ράδιο (r) ακτίνας

Φύρα πρόκαμψης

mm

cm3

kg/m

mm

mm

 

 

 

 

 

80

3

5.95

150

250

100

4.88

8.32

150

250

120

7.41

11.2

200

350

140

10.7

14.4

300

350

160

14.8

17.9

250

350

180

19.8

21.9

300

450

200

26

26.3

350

450

220

33.1

31.1

350

450

240

41.7

36.2

400

450

260

51

41.9

400

800

280

61.2

48

400

800

300

72.2

54.2

400

800

320

84.7

61.1

450

800

340

98.4

68.1

450

800

360

114

76.2

500

800

380

131

84

500

800

400

149

92.6

500

800

425

176

104

600

1000

450

203

115

750

1000

475

235

128

750

1000

500

268

141

750

1000

550

349

167

750

1000

600

434

199

750

1000