Επικοινωνία | Login | GREN
Measure

Η διαμόρφωση ισοσκελών/ανισοσκελών γωνιών παντός τύπου είναι μια αυτοματοποιημένη διαδικασία ψυχρής διαμόρφωσης. Οι γωνίες διαμορφώνονται με ακρίβεια στην επιθυμητή ακτίνα του σχεδίου. Επίσης η διαμόρφωση μπορεί να γίνει από όλες τις επιφάνειες του επιμηκούς προϊόντος

Ανάλογα με την απαιτούμενη ακτίνα επιλέγονται και οι καταλληλότερες διεργασίες διαμόρφωσης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

  • Πλήρης αυτοματοποίηση διεργασιών
  • Διαμόρφωση ισοσκελών/ανισοσκελών γωνιών από 20mm έως 200mm
  • Διαμόρφωση πολλαπλών ακτινών-κύκλων

Παράδοση των κατεργασμένων προϊόντων από τα μεταφορικά μέσα της εταιρίας.

 

ΙΣΟΣΚΕΛΗΣ

Ισοσκελής Πλάκα

Ροπή

Βάρη

Ελάχιστο ράδιο (r)ακτίνας

Φύρα πρόκαμψης

mm

cm3

kg/m

mm

mm

 

 

 

 

 

20x20x3

0.28

0.88

100

250

25x25x3

0.45

1.12

100

250

30x30x3

0.65

1.36

125

250

35x35x3

0.9

1.6

150

250

40x40x4

1.55

2.42

175

250

45x45x4

1.97

2.74

200

250

50x50x5

3.05

3.77

200

250

60x60x6

5.29

5.42

300

350

70x70x7

8.41

7.38

350

350

80x80x8

12.6

9.63

350

350

90x90x9

11.82

10.9

400

350

100x100x10

24.6

15.4

450

450

120x120x12

42.7

21.6

500

450

150x150x15

83.5

33.8

600

800

180x180x18

145

48.6

800

800

200x200x20

199

59.9

1000

1000

 

ΙΣΟΣΚΕΛΗΣ

Ισοσκελής Κόντρα

Ροπή

Βάρη

Ελάχιστο ράδιο (r)ακτίνας

Φύρα πρόκαμψης

mm

cm3

kg/m

mm

mm

 

 

 

 

 

20x20x3

0.28

0.88

150

250

25x25x3

0.45

1.12

150

250

30x30x3

0.65

1.36

200

250

35x35x3

0.9

1.6

200

250

40x40x4

1.55

2.42

200

250

45x45x4

1.97

2.74

200

250

50x50x5

3.05

3.77

200

250

60x60x6

5.29

5.42

250

350

70x70x7

8.41

7.38

350

350

80x80x8

12.6

9.63

350

350

90x90x9

11.82

10.9

400

350

100x100x10

24.6

15.4

450

450

120x120x12

42.7

21.6

500

450

150x150x15

83.5

33.8

600

800

180x180x18

145

48.6

750

800

200x200x20

199

59.9

950

1000