Επικοινωνία | Login | GREN

Η εταιρία από το 2009 εξοπλίστηκε με γραμμή παραγωγής στηθαίων ασφαλείας οδών για την παραγωγή των τύπων Μ.Σ.Ο. 1-2 & ΣΤΕ-1για γέφυρες.

Ο τρόπος κατασκευής επιτυγχάνεται με την τεχνική της ραουλοδιαμόρφωσης. Με τον συγκεκριμένο τρόπο επιτυγχάνουμε, πέρα από την διατήρηση των αρχικών ιδιοτήτων του χάλυβα και τέλεια γεωμετρία με βάση των προτύπων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

  • Πλήρης αυτοματοποίηση διεργασιών
  • Όλοι η γκάμα προϊόντων αφορά της διαστάσεις και μορφολογία με βάση το γερμανικό πρότυπο
  • Κατασκευάζονται με ψυχρή διαμόρφωση με αποτέλεσμα την διατήρηση των αρχικών ιδιοτήτων του υλικού
  • Γαλβανισμένα προϊόντα εν θερμώ
  • Πιστοποιημένα προϊόντα από ΕΛΟΤ μετά από μακροσκοπικό έλεγχο, μηχανικές δοκιμές καθώς και έλεγχο επιψευδαργύρωσης

Τα μεταλλικά στηθαία ασφαλείας οδών αποτελούνται από:

  • Την οριζόντια χαλύβδινη λεπίδα
  • Τον ορθοστάτη,ο οποίος πακτώνεται στο έδαφος
  • Το παρέμβλημα που τοποθετείται μεταξύ ορθοστάτη και οριζόντιας λεπίδας
  • Τα υλικά σύνδεσης (κοχλίες, περικόχλια κ.λ.π.)
  • Τα αντανακλαστικά διακριτικά στοιχεία

Παράδοση των κατεργασμένων προϊόντων από τα μεταφορικά μέσα της εταιρίας.