Επικοινωνία | Login | GREN

ΔΙΠΛΟ ΠΛΑΙΣΙΟ LATTICE GIRDER

Ολοκληρωμένη & αυτοματοποιημένη γκάμα διεργασιών

Η εταιρία στις εγκαταστάσεις της κατασκευάζει επίσης τα πλαίσια Lattice Girder διπλής πάπιας ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε έργου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

  • Πλήρης αυτοματοποίηση διεργασιών
  • Διαμόρφωση χάλυβα οπλισμού έως Φ32
  • Διαμόρφωση πολλαπλών ακτινών-κύκλων
  • Μοναδικός τρόπος κατασκευής πάπιας με robot διαμόρφωσης

Παράδοση των κατεργασμένων προϊόντων στον τόπο του έργου από τα μεταφορικά μέσα της εταιρίας.

Ικανότητες διπλού πλαισίου Girder

 

ΤΥΠΟΣD S ΒΑΡΟΣ H B A1) JxWx Jy Wy
(H1)[mm] [mm] [kg/lfm][mm] [mm] [cm2][cm4] [cm3] [cm4][cm3]
10010 18 11,33 136 100 10,20356 52 173 35
2013,21 140 12,56456 65 20441
2215,22 144 15,00570 79 23447
2619,98 152 21,24851 112 29972
3025,53 160 28,281210 151 30272
14010 18 11,72176 140 10,20637 72 38154
2013,60 180 12,56809 90 45665
2215,64 184 15,201002 109 53476
2620,40 192 21,241472 153 699100
3025,92 200 28,282059 206 871124
10010 18 12,67216 180 10,20999 93 67074
2014,55 220 12,561260 115 80790
2216,59 224 15,201555 139 953106
2621,35 232 21,242262 195 1268141
3026,87 240 28,283133 261 1606178