Επικοινωνία | Login | GREN
Complete range
ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΠΟ ΔΟΚΟΥΣ ΗΕΒ
  • Πλήρης αυτοματοποίηση διεργασιών
  • Διαμόρφωση δοκών HEB 120-200
  • Διαμόρφωση πολλαπλών ακτινών-κύκλων
  • Μοναδικός τρόπος διαμόρφωσης με σχεδόν μηδενικές φύρες (μέγιστη φύρα 2,5%)
AST 30
ΠΛΑΙΣΙΑ GIRDER ΑΠΟ ΜΟΝΗ ΠΑΠΙΑ
  • Πλήρης αυτοματοποίηση διεργασιών
  • Διαμόρφωση χάλυβα οπλισμού έως Φ32
  • Μοναδικός τρόπος κατασκευής πάπιας με robot διαμόρφωσης
AST 30
ΠΛΑΙΣΙΑ GIRDER ΑΠΟ ΔΙΠΛΗ ΠΑΠΙΑ
  • Πλήρης αυτοματοποίηση διεργασιών
  • Διαμόρφωση χάλυβα οπλισμού έως Φ32
  • Μοναδικός τρόπος κατασκευής πάπιας με robot διαμόρφωσης