Επικοινωνία | Login | GREN
Measure
AST 30
ΠΛΑΙΣΙΑ GIRDER ΑΠΟ ΜΟΝΗ ΠΑΠΙΑ
  • Πλήρης αυτοματοποίηση διεργασιών
  • Διαμόρφωση χάλυβα οπλισμού έως Φ32
  • Μοναδικός τρόπος κατασκευής πάπιας με robot διαμόρφωσης
AST 30
ΠΛΑΙΣΙΑ GIRDER ΑΠΟ ΔΙΠΛΗ ΠΑΠΙΑ
  • Πλήρης αυτοματοποίηση διεργασιών
  • Διαμόρφωση χάλυβα οπλισμού έως Φ32
  • Μοναδικός τρόπος κατασκευής πάπιας με robot διαμόρφωσης