Επικοινωνία | Login | GREN

Με τον γενικό όρο φωτοβολταϊκά χαρακτηρίζονται οι βιομηχανικές διατάξεις μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Στην ουσία πρόκειται για ηλεκτρογενήτριες που συγκροτούνται από πολλά φωτοβολταϊκά στοιχεία σε επίπεδη διάταξη που έχουν ως βάση λειτουργίας το φωτοβολταϊκό φαινόμενο. Τα φωτοβολταϊκά ανήκουν στη κατηγορία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Το 1-Αxis Horizontal Tracker είναι μονοαξόνικός τύπος τράκερ (ιχνηλάτη) που ακολουθεί τον ήλιο απο Ανατολή σε Δύση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

  • Εύκολος τρόπος εγκατάστασης, αντίστοιχος των σταθερών βάσεων
  • Εγγυημένη στήριξη
  • Έυρος κίνησης +/- 55 μοίρες
  • Χαμηλό ύψος κατασκευής
  • Γαλβανισμένη εν θερμώ κατασκευή
  • Αστρονομικός αλγόριθμος με επώνυμα υλικά αυτοματισμού
  • Αύξηση απο 13-23% με την χρήση του συγκεκριμένου μονού άξονα ιχνηλάτη (solar tracker).