Επικοινωνία | Login | GREN
Measure

Με τον γενικό όρο φωτοβολταϊκά χαρακτηρίζονται οι βιομηχανικές διατάξεις μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Στην ουσία πρόκειται για ηλεκτρογενήτριες που συγκροτούνται από πολλά φωτοβολταϊκά στοιχεία σε επίπεδη διάταξη που έχουν ως βάση λειτουργίας το φωτοβολταϊκό φαινόμενο. Τα φωτοβολταϊκά ανήκουν στη κατηγορία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Η FXS Mounted αφορά σταθερή βάση μονής στήριξης φωτοβολταϊκών πάνελ.

Η συγκεκριμένη βάση χαρακτηρίζεται ως η οικονομικότερη λύση σταθερής βάσης και συγχρόνως σταθερό τρόπο στήριξης των φωτοβολταϊκών σας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

  • Τέσσερις θέσεις κλίσης
  • Εξαιρετικά χαμηλό ύψος βάσης, με αποτέλεσμα την λιγότερη δυνατή έκταση σκίασης για πύκνωση της περιοχής από φωτοβολταϊκά πλαίσια σε κοντινές αποστάσεις
  • Λόγω χαμηλού ύψους μεγαλύτερη αντοχή στις ανεμοπιέσεις
  • Πιστοποιημένη γαλβανισμένη εν θερμώ κατασκευή
  • Εύκολη εγκατάσταση
  • Ρύθμιση βάσης ανάλογα με τις διαστάσεις τον πάνελ

Παράδοση των κατεργασμένων προϊόντων από τα μεταφορικά μέσα της εταιρίας.