Επικοινωνία | Login | GREN
Complete range

Σε αυτή την μακροχρόνια σχέση με το σίδηρο, η Τεχνομεταλλική ΕΠΕ έχει συνεργαστεί με τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρίες της χώρας. Εταιρίες όπου σταδιοδρόμησαν στο παρελθόν ως πρωτοπόροι ή όπου σταδιοδρομούν σήμερα.

Μερικές από τις συνεργασίες μας:

 • ΤΕΡΝΑ ΑΕ
 • J&P ΑΒΑΞ
 • ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ
 • ΒΙΟΜΕΚ ΑΒΕΤΕ
 • ENELCO AE
 • ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕ
 • ΑΤΕΜΚΕ ΑΤΕ
 • ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.
 • ΕΡΓΩΣΕ
 • ΑΕΓΕΚ
 • ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ
 • ΠΡΟΜΑΣ Α.Ε.
 • ΔΑΜΩΝ Α.Τ.Ε.
 • ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.
 • ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.
 • ΜΕΤΑΛΟΔΟΜΗ Α.Ε.
 • ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
 • ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΔΙΟΥΧΟΣ Α.Ε.
 • ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
 • ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
 • ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ